marktprijzen Archieven | NIFE Energieadvies

APX elektriciteit

Meer dan 60% van de energie in Nederland wordt verhandeld op de spotmarkt voor energie. De Amsterdam Power Exchange of APX is de instantie waar die handel plaatsvindt.

De energiebeurs APX Power NL opereert sinds de oprichting in 1999 als een onafhankelijk elektronisch handelsplatform. De kernactiviteit is de spotmarkt voor elektriciteit. Distributeurs, producenten, handelaren en industriële eindgebruikers kunnen er voor de dag van morgen elektriciteit kopen en verkopen. De handel in elektriciteit vindt een dag voor levering plaats. De marktpartijen leggen hun orders volledig geautomatiseerd in, waarna vraag en aanbod worden geanalyseerd en marktprijzen tot stand komen voor de volgende dag, per uur gedifferentieerd.