najaarsronde Archieven | NIFE Energieadvies

21-11-2018: Najaarsronde SDE+ met 1,7 miljard overtekend

De najaarsronde van de SDE+-regeling is overtekend. Er is voor 7,7 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 6 miljard euro beschikbaar is. Zon-pv is goed voor 5.636 projecten en 3,7 gigawattpiek.Zon-pv heeft veruit de meeste aanvragen gekregen, maar ook qua aangevraagd volume in megawatt (piek) in de SDE+ najaarsronde 2018. Er kwamen maar liefst 5.636 zon-pv-aanvragen binnen; goed voor 3.708 megawattpiek en een budgetclaim van 4,1 miljard euro. Windenergie komt daarna met 153 aanvragen, 822 megawatt en meer dan 2 miljoen euro. Zonne-energie en windenergie zijn samen goed voor zo’n 80 procent van het geclaimde subsidiebudget. Zonnewarmte is goed voor 46 aanvragen, 41 megawattth en een budgetclaim van 27 miljoen euro. In totaal kwamen er 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten binnen bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Mogelijk 451 megawattpiek zon-pv afgewezen

Door het verloop van de aanvragen in de 3 fases van de najaarsronde, lopen tenminste 776 pv-aanvragers het risico dat hun subsidieaanvraag afgewezen komt. Dit komt doordat zij in fase 3 subsidie aangevraagd hebben, terwijl aan het einde van fase 2 het budget al overtekend was.

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen. Over de uitputting van het budget: ‘Met 7,7 miljard euro aan aanvragen op een beschikbaar verplichtingenbudget van 6 miljard euro zal de najaarsronde 2018 waarschijnlijk nagenoeg worden uitgeput. Een aantal projectaanvragen valt af omdat zij niet voldoen aan de vergunningsvereisten of de vereisten van technische en financiële haalbaarheid.’

Bron: Solar Magazine