netbeheerder Archieven | NIFE Energieadvies

2-10-2019: Netbeheerders gestart met transportindicatie

De netbeheerders zijn officieel gestart met het uitgeven van transportindicaties voor grootzakelijke gebruikers die subsidie willen aanvragen in de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Wil men een subsidieaanvraag indienen, dan moet er een transportindicatie van de netbeheerder meegestuurd worden. Uit de indicatie moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor men de subsidie aanvraagt.

Congestiemanagement
Minister Wiebes meldde afgelopen maand aan de Tweede Kamer dat de netbeheerders een aanvraag voor transportindicatie alleen mogen weigeren in gebieden waar de ACM congestie heeft vastgesteld en congestiemanagement is onderzocht.

Er zijn een tweetal netbeheerders die de uitkomsten van het congestieonderzoek hebben gepubliceerd, deze zijn te vinden op www.solarmagazine.nl

Aansluit- en transportovereenkomst
Een positieve transportindicatie betekent overigens niet dat de netbeheerders daadwerkelijk netcapaciteit reserveren, daarvoor moet men daadwerkelijk een Aansluit- en transportovereenkomst (Ato) afsluiten.

Realisatietermijn
Bij het aanvragen van een transportindicatie moet men bij alle netbeheerders aangeven binnen welke termijn men het project wil realiseren, daarbij is er keuze uit 3 mogelijkheden:

  • < 1 megawattpiek: 18  maanden / dakopstelling
  • ≥ 1 megwattpiek: 3 jaar
  • ≥ 1 megawattpiek (veld of water): 4 jaar

Het aanvragen van een transportindicatie kan via de volgende websites (noot: bij diverse netbeheerders kan men slechts tot 1 november 2019 een transportindicatie aanvragen):

Bron: www.solarmagazine.nl