netbeheerders Archieven | NIFE Energieadvies

Netbeheerders hebben moeite met energietransitie

De energietransitie is een veel besproken en beschreven onderwerp. Energietransitie is de overgang van vervuilende energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Deze transitie blijkt op papier veel eenvoudiger dan in de praktijk. Doelstellingen over de energietransitie zijn eenvoudig vast te leggen in een energieakkoord maar dan komt de uitvoering. Juist in de uitvoering van de energietransitie komen duidelijke hindernissen aan de orde, namelijk tijd en geld.

Onvoldoende middelen energietransitie

Netbeheerders hebben naar eigen zeggen onvoldoende financiële middelen om de energietransitie in 2030 te kunnen betalen. De organisaties zouden daarvoor te weinig geld binnen krijgen omdat de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven te laag wil houden voor energie. Op maandag 6 augustus 2018 hebben een aantal netbeheerders gewaarschuwd dat de energietransitie op dit moment niet bekostigd kan worden. Dat blijkt uit een artikel uit het Financiële Dagblad (FD) dat maandag 6 augustus 2018 werd gepubliceerd. De netbeheerders Enexis, Alliander en Stedin hebben hun zorgen geuit over de situatie.

Klimaatneutrale energiewinning

Volgens een schatting zou een klimaatneutrale energiewinning een investering vereisen van ongeveer 5 miljard euro tot 2030. Dat betekent dat elke netbeheerder ongeveer 150 miljoen euro zou moeten investeren in deze energietransitie voor 2030. Daarna zouden de kosten nog verder oplopen. Na 2030 zou een investering nodig zijn van tientallen miljarden euro’s volgens het bericht uit het FD. Financieel directeur Gerard Vesseur van Stedin heeft voorgesteld om in gesprek te gaan met de regering. Hij wil graag hogere tarieven invoeren voor consumenten zodat de netbeheerders meer geld kunnen ontvangen en op die manier de energietransitie kunnen betalen. Bovendien kunnen ze met meer inkomsten ook meer geld lenen om het overige deel van de energietransitie te bekostigen.

Bron: technischwerken.nl