prijzen Archieven | NIFE Energieadvies

27-8-2018: Gas verdringt kolen

Lange termijncontracten laten een vlakkere koers zien in vergelijking met de spotmarkt. De koers van daggas is licht aan het stijgen, wellicht door de extra vraag voor de opwek van elektra. Gascentrales kunnen steeds beter concurreren met kolencentrales. De concurrentieposities worden sterk bepaald door de koers van kolen, gas en CO²-emissierechten. Hierbij zijn de kosten van CO²-emissierechten een extra kostenpost geworden waardoor de kostprijs van elektra stijgt.

De gasbergingen in Nederland zijn voor circa 75% gevuld. In vergelijking met verleden jaar loopt het vullen 10% achter waardoor de vraag naar daggas onverminderd op niveau zal blijven.

Elektriciteit

Nu de weeromstandigheden lagere temperaturen noteren is de prijs van de spotmarkt gedaald. Ook de opwek door windmolens is nu sterker dan de elektraproductie met zonnepanelen in de mooie zomermaanden, dit draagt ook bij aan een lagere prijs voor de korte termijn. Voor de lange termijncontracten lijkt de gasprijs de oorzaak van de hogere koers. Doordat de CO²-emissierechten een stijging noteerden is de opwek van elektra met gas voordeliger geworden dan de altijd veel gebruikte kolen.

Voor de Nederlandse overheid zijn de hogere prijzen voor elektra een geschenk. De overheid heeft bij de aanbesteding van windmolenparken op zee afgesproken dat voor elke geleverde kWh, opgewekt door een windmolen, het verschil tussen de kostprijs en de markt gesubsidieerd wordt. Nu de prijs van elektra is gestegen o.a. door de stijgende prijzen van de CO²-emmissierechten, welke door de overheid gestimuleerd zijn, zal het uit te keren subsidiebedrag fors lager zijn.

Olie

Na een aantal weken van dalingen heeft de koers van een vat ruwe olie zich enigszins weten te herpakken. Reden hiervoor is o.a. de licht geslonken voorraad in Amerika. Handelaren interpreteerden de wekelijkse cijfers, aangeleverd door de EIA (Energie Informatie Administratie), als een koopmoment en speculeerden hierbij op een hogere koers als doel. Hierbij stellen ze niet de vraag waarom de koers eerder omlaag gegaan is, dit had als reden dat President Donald Trump hier actief de hand in had omdat hij gebaat is bij een lage koers voor de verkiezingen aanstaande november. Het wachten is op een reactie vanuit Amerika om de prijs in toom te houden, tot op heden is deze nog uitgebleven.

Afgelopen week werd nog maar eens duidelijk dat China profiteert van de situatie tussen Amerika en Iran omdat ze inmiddels meer Iraanse olie inkopen tegen lage prijzen. Omdat Iran de olie aan niemand anders kan verkopen door de sancties van Amerika is de Iraanse olie minder waard, China heeft maling aan de opgelegde sancties en kopen dus goedkope Iraanse olie.