smart grid Archieven | NIFE Energieadvies

20-9-2018: Westland wil experimenteren met nieuw elektriciteitsmodel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil netbeheerder Westland Infra toestemming geven om te experimenteren met het Smart Grid Westland-model (SGW). Deelnemers aan dit experiment betalen geen hoog netwerktarief wanneer zij meer elektriciteit verbruiken dan zij vooraf met de netbeheerder hadden afgesproken. Dat kan alleen op het moment dat er voldoende ruimte is in het net van Westland Infra. Zo kan de beschikbare capaciteit in het net van Westland Infra efficiënter worden gebruikt. Bovendien kunnen pieken in de belasting van het net waarschijnlijk beter worden gespreid. Daardoor is verzwaring van het net minder snel nodig.

Experiment kan bijdragen aan energietransitie

Dit experiment levert inzicht in efficiënt netgebruik. Bijvoorbeeld door de manier waarop afnemers kunnen inspelen op pieken in het aanbod van elektriciteit, wanneer de energieprijzen lager zijn. In de toekomst zal dit vaker voorkomen door de toename van zonne- en windenergie. Op die manier kan het experiment volgens de ACM dan ook bijdragen aan de energietransitie.

Zienswijze kenbaar maken

Om het experiment mogelijk te maken, is de ACM van plan om Westland Infra tijdelijk ontheffing te verlenen van een aantal spelregels op de elektriciteitsmarkt. De ACM vraagt belanghebbenden om hun zienswijze op het gebruik van het SGW-model aan haar kenbaar te maken. Ze organiseert hiervoor een hoorzitting.

Model op meerdere plaatsen gebruiken

Het SGW-model kan volgens de ACM misschien op meerdere plaatsen en ook door andere netbeheerders worden gebruikt. Dat zou kunnen als uit het experiment inderdaad blijkt dat afnemers efficiënter van het net gebruik kunnen maken en dat netverzwaring kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Bronnen: ACM en Westland Infra