terugleversubsidie Archieven | NIFE Energieadvies

7-9-2018: Salderingsregeling wellicht nog even gehandhaafd

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen mogelijk een jaar langer profiteren van de huidige salderingsregeling. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kondigde eerder aan dat er in 2020 een nieuwe, versoberde regeling komt. Maar hij betwijfelt nu of die op tijd klaar is.

De huidige regeling maakt het mogelijk investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.

Kleinschalig investeren in de zon

“Het moet niet minder aantrekkelijk worden om ook zelf kleinschalig te investeren in zon”, zei Wiebes woensdag in de Tweede Kamer. “Maar het is ook niet nodig om het aantrekkelijker te maken.” Het optuigen van een nieuwe regeling kost evenwel meer tijd dan voorzien. “Ik begin er wel een beetje een hard hoofd in te krijgen of 2020 haalbaar is”, aldus de minister. Als het niet lukt, blijft de huidige regeling een jaar langer bestaan.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland zei eerder dit jaar dat hij vindt dat de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen moet blijven bestaan. “Als je verduurzaming daadwerkelijk van de grond wilt krijgen bij de particulieren, zul je die saldering moeten continueren.”

Bron: Cobouw