Wijziging Archieven | NIFE Energieadvies

15-03-2024: Update algemene voorwaarden NIFE Energieadvies

Beste klant,

Zoals u wellicht weet verandert de wet- en regelgeving omtrent de energiemarkt continue. Om die reden ontkomen wij er niet aan om periodiek onze algemene voorwaarden te updaten.

Met ingang van 1 april 2024 updaten wij daarom onze algemene voorwaarden, met deze aangepaste versie van onze algemene voorwaarden vervallen de betreffende eerdere versies. Uiteraard vinden wij het enorm belangrijk dat u als klant weet wat u van ons kunt verwachten, door middel van deze e-mail brengen wij u op de hoogte.

De algemene voorwaarden van NIFE treft u in de bijlage van dit bericht, ook zijn deze hier te downloaden op onze website via www.nife.nl.

Met ingang van 1 april 2024 zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle lopende offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, volmachten en/of diensten van NIFE en op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende verbintenissen.

Om welke aanpassingen gaat het?

We hebben een aantal artikelen verduidelijkt of specifieker gemaakt op grond van het wijzigingsbeding in onze algemene voorwaarden. Samengevat komt het neer op deze veranderingen:

  • Toevoeging van een punt over het verstrekken van de algemene voorwaarden.
  • Specificering van de geldigheid van onze offertes.
  • Specificering van de wijze van factureren van onze dienstverlening.
  • Specificering van de duur en beëindiging van de overeenkomst.

Voor het accepteren van deze algemene voorwaarden hoeft u verder niets te doen, dit in verband met het wijzigingsbeding in onze algemene voorwaarden. Deze e-mail sturen wij u ter kennisgeving.

Vertrouwend erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, horen wij deze uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

NIFE Energieadvies