zonne-energie Archieven | NIFE Energieadvies

13-05-2024: ACM: Onderzochte terugleverkosten voor zonnepaneelhouders niet verboden

Energieleveranciers zijn op grond van de huidige wetgeving vrij om hun tarieven te bepalen zolang deze niet onredelijk zijn gelet op de onderliggende kosten. Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor energieleveranciers dan huishoudens zonder zonnepanelen. Daarom mogen leveranciers een onderscheid maken tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij vier energieleveranciers aanvullend onderzoek gedaan naar de hoogte van hun terugleverkosten en de manieren waarop deze in rekening werden gebracht. De conclusie van dit onderzoek is dat de onderzochte terugleverkosten in overeenstemming zijn met de wet.

De ACM heeft gekeken naar de hoogte van de terugleverkosten van Budget Energie, Vattenfall, Eneco en Engie, die samen meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens elektriciteit leveren. Ook zijn deze leveranciers bekeken omdat ze op het moment van onderzoek in maart 2024 allen op een andere manier onderscheid maakten in hun tarieven voor huishoudens met en zonder zonnepanelen. De extra kosten die deze leveranciers maken in het geval van huishoudens met zonnepanelen zijn hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling. De ACM concludeert dat de onderzochte leveranciers, de bij huishoudens met zonnepanelen in rekening gebrachte tarieven hebben gebaseerd op deze extra kosten. De onderzochte manieren waarop dit is gebeurd, zijn ook niet verboden.

De ACM heeft ook vastgesteld dat de leveranciers door het maken van onderscheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen geen extra marge maken; tegenover de hogere tarieven voor huishoudens met zonnepanelen staan lagere tarieven voor huishoudens zonder zonnepanelen.

De ACM constateert dat het voor consumenten met zonnepanelen door de verschillende manieren ingewikkelder is geworden om contracten goed met elkaar te vergelijken. Daarom roept de ACM leveranciers en energievergelijkers op zich in te spannen voor een betere vergelijkbaarheid van contracten.

De ACM zal de ontwikkeling van de terugleverkosten en de verschillende manieren die energieleveranciers hanteren nauw blijven volgen in de reguliere maandelijkse energiemonitor en zo nodig opnieuw aanvullend onderzoek doen.

Meer huishoudens met vast contract

Uit de maandelijkse ACM Monitor Consumentenmarkt Energie, die deze maand verrijkt is na het uitvragen van nieuwe informatie, blijkt dat het aantal huishoudens met een vast contract blijft stijgen, maar minder hard dan de periode daarvoor. In april had 55 procent van de consumenten een vast contact en 42 procent een variabel contract. De rest van de consumenten had een dynamisch contract. Het aantal Nederlanders met zo’n dynamisch contract blijft langzaam doorgroeien. Het aantal overstappers was in maart opnieuw laag en lag net onder 1 procent.

 

Bron: ACM