Moet ik aan de informatieplicht energiebesparing voldoen? | NIFE Energieadvies

Moet ik aan de informatieplicht energiebesparing voldoen?

Per 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Hiervoor komt u in aanmerking als u meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruikt. Let op, dit geldt per vestiging.

Stappenplan

Wilt u weten of u moet voldoen aan de informatieplicht? Vul dan dit stappenplan in en u heeft meteen duidelijkheid en eventuele specifieke maatregelen.

Glastuinbouw uitgesloten

Glastuinders zijn uitgesloten van de informatieplicht als zij onder de CO2 regeling vallen. Het blijkt dat er ondanks deze vrijstelling toch tuinders worden benaderd door adviseurs en leveranciers, let hier dus goed op.

Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Qua informatieplicht wordt gekeken naar uw bruto verbruik. Stel dat u boven de 50.000 kWh verbruikt maar door teruglevering hieronder komt, dan moet u alsnog aan de informatieplicht voldoen.
Momenteel loopt hierover wel een rechtszaak wat zou kunnen betekenen dat deze regel aangepast wordt. Tot die tijd is het bruto verbruik leidend.

Indien u zonnepanelen heeft en de informatieplicht van toepassing is dan kunt u melden dat u zonnepanelen heeft en aangeven wat uw teruglevering is.

Verantwoordelijkheid bij huur en verzamelgebouw

Bent u huurder van een pand of is uw bedrijf in een verzamelgebouw gevestigd? Afhankelijk van de exacte situatie bent u of de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de besparing en informatieplicht. De overheid heeft hier een memo over geschreven zodat u kunt zien wat er in uw situatie van toepassing is. Lees deze hier.

Erkende maatregelenlijst

Om te kunnen zien welke maatregelen je kan nemen om aan de informatieplicht te voldoen, is een erkende maatregelenlijst per branche opgesteld. De maatregelen moeten een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Ook laagdrempelige maatregelen zoals een tijdschakelaar en het vervangen van gloeilampen voor led vallen hieronder. Hier kunt u alle erkende maatregelen terugvinden.

Handhaving en boetes

De handhaving van de informatieplicht ligt vanaf 1 juli 2019 bij gemeenten/omgevingsdiensten. Vanaf dat moment gaan zij bekijken welke bedrijven zich hebben gemeld en welke niet. De bedrijven die zich niet hebben gemeld terwijl het wel had gemoeten krijgen ze daarmee in beeld. Hoe daarmee wordt omgegaan zal per handhaver verschillen. Omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven deze bedrijven rond het najaar te zullen aanschrijven om alsnog aan de informatieplicht te voldoen.

Heeft u wel uw plan netjes ingediend maar nog niet alle maatregelen kunnen treffen? Meldt u dit dan bij uw handhaver. U zal dan een termijn kunnen afspreken wanneer dit gereed is.
Hoe er wordt omgegaan met de situatie waarin u niet alle maatregelen heeft getroffen is dus per handhaver verschillend. Bekend is wel dat er boetes kunnen worden opgelegd. Omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven over het algemeen eerst afspraken over verbetering te maken voordat zij een boete opleggen.

RVO

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een speciale afdeling die antwoord kan geven op vragen over de informatieplicht. Ze zijn te bereiken via 088-0424242. Voor meer info zie: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing