18-3-2019: Vraag naar olie zal toenemen | NIFE Energieadvies

18-3-2019: Vraag naar olie zal toenemen

De gasprijs voor de lange termijn én de korte termijn was de afgelopen week weer flink dalende. Het begint bijna een ééntonig verhaal te worden. De aanvoer vanuit Rusland verloopt vlekkeloos, de aanvoer vanuit Noorwegen verloopt probleemloos en nog altijd komt voldoende LNG naar Europa toe. De gasbergingen zijn dik in orde en handelaren lijken op het moment in geen geval rekening te houden met tekorten. Én de weersverwachting ziet er op het moment zo uit dat de winter en koude weg blijven.

Netbeheerder Stedin heeft met succes een gasleiding gevuld met waterstof. Dit gebeurde in Rozenburg, waar een appartementencomplex verwarmd gaat worden met waterstof. Het experiment is een vervolg op een bestaand Power2Gas project wat al in Rozenburg loopt. Daarbij wordt synthetisch aardgas geproduceerd voor de verwarming van het appartementencomplex. In het nieuwe project wordt de waterstof lokaal geproduceerd en via een apart gasnet naar het woningcomplex aangevoerd.

Elektriciteit

Sinds het begin van de maand maart is de steenkoolprijs aan het dalen. Begin maart stond een ton steenkool op ruim 80 dollar, eind vorige week was een ton gedaald beneden de 75 dollar. Dit heeft niet alleen te maken met de verhouding tussen de vraag en het aanbod van de steenkool, maar voor een groot deel ook door de dalende prijzen in de gasmarkt. De gasgestookte elektriciteitscentrales zijn op het moment, met de lage gasprijzen, simpelweg veel interessanter dan de steenkoolgestookte elektriciteitscentrales. Het nieuws van de vervroegde sluiting van de Hemweg-centrale (steenkool) te Amsterdam had dan ook nauwelijks een effect op de elektriciteitsprijs afgelopen week. In de CO2-emissieprijs zat afgelopen week weinig beweging.

Voor wat betreft de korte termijnprijs was het afgelopen week weer een week met lage prijzen aangezien er aan wind absoluut geen gebrek was.

Olie

De olie productiebeperkingen van de OPEC inclusief o.a. Rusland en de exportsancties welke opgelegd zijn door Amerika aan Venezuela en Iran veroorzaken steeds meer opwaartse druk aan de olieprijs. De opwaartse druk werd afgelopen week gesteund door de teruglopende olievoorraden in Amerika.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kwam afgelopen week met een rapport over de oliemarkt. Daarin geeft het IEA aan dat de wereldwijde olievraag tot en met 2024 jaarlijks met gemiddeld 1,2 miljoen vaten zal groeien. De olievraag neemt toe ondanks de zwakkere vraag uit China, vooral gedreven door de grotere behoefte naar brandstof voor vliegtuigen en de olievraag uit de petrochemische industrie om plastic te maken. De groei van het aanbod van olie komt de komende jaren vooral voor rekening van de Verenigde Staten, aldus het IEA. Daar zal de productie in de periode tot en met 2024 met 4 miljoen vaten groeien, aldus de denktank. De olie-export van de VS zal volgens het IEA die van Rusland uiteindelijk gaan overtreffen en in de buurt komen van de Saudische export.

De olieproductie in de VS blijft ook in 2019 stijgende. Ten opzichte van begin dit jaar is de olieproductie in de VS met ruim 400.000 vaten olie per dag gestegen. Indien deze trend wordt doorgezet zal de productie in 2019 stijgen met ruim 2 miljoen vaten per dag.