Wat wordt er vastgelegd in een leveringsovereenkomst? | NIFE Energieadvies

Wat wordt er vastgelegd in een leveringsovereenkomst?

In een leveringsovereenkomst worden alle zaken met uw leverancier vastgelegd. De belangrijkste zijn:

Looptijd
Een looptijd geeft aan voor welke periode de afspraken in de leveringsovereenkomst gelden. Een leveringsovereenkomst kan een vaste looptijd hebben, of kan voor onbepaalde tijd zijn. Let op: een leveringsovereenkomst met een vaste looptijd heeft niet altijd ook vaste tarieven! Meestal wordt in de leveringsovereenkomst een stilzwijgende verlenging opgenomen, zorg dus altijd voor tijdige opzegging van uw leveringsovereenkomst.

Tarief
Het tarief in een leveringsovereenkomst geeft aan wat u gaat betalen per geleverde kWh en eventueel een vast bedrag. Dit kunnen vaste of variabele tarieven zijn. Een variabel tarief kan gedurende de looptijd enkele malen worden gewijzigd.

Bandbreedte
Een bandbreedte wil zeggen dat bij overschrijding van deze bandbreedte afwijkende tarieven of een boete gerekend kunnen worden. Er zijn slechts enkele leveranciers die een bandbreedte hanteren. Onze voorkeur gaat uit naar geen bandbreedte.

Betaling
Betalingsafspraken gaan over de keuze automatische incasso of acceptgiro