1-11-2018: 75 procent Nederlanders vindt: gebruik vooral zonne-energie! | NIFE Energieadvies

1-11-2018: 75 procent Nederlanders vindt: gebruik vooral zonne-energie!

75 procent van de Nederlanders vindt dat we in Nederland in de toekomst vooral gebruiken moeten gaan maken van zonne-energie. Dat blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu.

Driekwart van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan bij de overheid en de grote bedrijven. Nederlanders geven aan dat ook de kosten van klimaatmaatregelen grotendeels bij overheid en grote bedrijven zouden moeten liggen. Grote bedrijven zouden 37 procent van de rekening moeten betalen, de overheid 33 procent, het midden- en kleinbedrijf 18 procent en consumenten 13 procent.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) is positief over maatregelen tegen klimaatverandering in Nederland. Men is het meest enthousiast over energiemaatregelen. Zo is 76 procent positief over het stimuleren van de productie van duurzame energie. Het verminderen van de productie van fossiele energie kan op de sympathie rekenen van 66 procent van de respondenten.

Naast zonne-energie vinden de ondervraagden dat Nederland vooral ook gebruik moet gaan maken van windmolens op zee (71 procent). Voor energie uit kernenergie (10 procent), gas (9 procent) en kolen (2 procent) is het draagvlak klein.

Bron: www.solarmagazine.nl