30-6-2020: Subsidie voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en MKB | NIFE Energieadvies

30-6-2020: Subsidie voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en MKB

Vanaf eind 2020 ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en mkb met kleinverbruikersaansluiting.

Minister Wiebes wil de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE-)regeling in de loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb.

Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij een kleinverbruikersaansluiting hebben. En dat zij hierdoor niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Ook kleine windmolens
De Tweede Kamer nam afgelopen december een amendement van het CDA aan om het budget van de ISDE voor warmtepompen en zonneboilers met 100 miljoen euro te verruimen voor de periode 2020-2022. Via het amendement van Mulder moet komend kalenderjaar voor de ISDE 40 miljoen euro extra worden vrijgemaakt. In 2021 en 2022 moet dat 30 miljoen euro per jaar zijn.

Minister Wiebes voegt nu de daad bij het woord. ‘Ik bezie de mogelijkheid om een tijdelijke subsidiemogelijkheid voor de plaatsing van zon-pv en kleine windmolens toe te voegen aan de ISDE. Mede gelet op de interactie met andere stimuleringsmechanismen kost de uitwerking hiervan meer tijd dan verwacht.’

Subsidie zonnepanelen scholen, zorginstellingen en MKB

Meer weten over subsidies in energierbranche? Kijk hier

Bron: www.solarmagazine.nl