Welke subsidies zijn er? | NIFE Energieadvies

Welke subsidies zijn er?

De overheid verstrekt meerdere subsidies om de duurzame energie te stimuleren. Zo kunt u in aanmerking komen voor subsidie als u bijvoorbeeld zonnepanelen heeft of op een andere manier duurzame energie opwekt.

ISDE

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) is een tegemoetkoming voor de aanschaf van biomassaketels, warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels. In 2019 is er een budget van €100 miljoen beschikbaar gesteld. Lees meer

SDE+

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën wind (land, meer en dijk), zon, biomassa, water en geothermie. De subsidie kent 2 aanvraagrondes, één in het voorjaar en één in het najaar. De najaarsronde 2019 start op 29 oktober en sluit 14 november. Voor deze ronde is €5 miljard beschikbaar.  Lees meer

EIA

EIA (Energie Investeringsaftrek) is een subsidie voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Lees meer

Weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan hier.