eia Archieven | NIFE Energieadvies

15-10-2018: Grondstoffen minder in trek

In navolging van de olieprijzen zijn ook de gasprijzen gedaald. De samenhang tussen gas- en olieprijzen is lang ver te zoeken geweest maar hebben elkaar wellicht toch enigszins hervonden. De dagprijzen hadden daarbij ook nog te maken met de hoge temperaturen in Europa die een oorzaak zouden zijn van de orkanen in de Golf van Mexico. De gasbergingen zijn nog steeds niet geheel gevuld. De prijsdaling heeft ertoe geleid dat de bergingen weer verder aangevuld zijn. De extra vulling kan een positief effect opleveren omdat dit de leveringszekerheid verder onderbouwd.

Elektriciteit

Dalende prijzen voor de korte en lange termijncontracten voerde afgelopen week de boventoon. Reden voor de daling van de elektraprijzen waren de gunstige weersomstandigheden voor de korte termijn en de dalende prijzen van kolen voor de lange termijn.

Uit cijfers blijkt dat er bijna 2 keer meer zonne-energie opgewekt is in de afgelopen 3 maanden, dan in juli tot en met september 2017.

De hoeveelheid zonne-energie steeg afgelopen kwartaal van 2,7 petajoule naar 4,9 petajoule. Dat kwam voor een groot deel door het forse aantal zonnepanelen dat in Nederland is bijgeplaatst sinds vorig jaar. Met 4,9 petajoule kunnen circa 450.000 huishoudens het hele jaar van elektriciteit worden voorzien. De energie die met windmolens op land en op zee opgewekt werd, veranderde niet ten opzichte van vorig jaar zomer.

Olie

Afgelopen week is de koers van olie met circa 5% gedaald. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Uit wekelijkse cijfers van de Energy Information Administration (EIA) bleek dat de voorraad ruwe olie in Amerika fors gegroeid is.

De OPEC heeft zijn inschatting van de wereldwijde vraag naar ruwe olie iets verlaagd in verband met de afzwakkende economische groei. Onder meer nieuwe economische gegevens voor Turkije, Brazilië en Argentinië drukken op het vooruitzicht. Dat staat in het maandelijkse rapport van het oliekartel.

Vanwege de vele opgeworpen importheffingen heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiramingen voor de VS en China verlaagd. Ook de prognose voor de wereldeconomie als geheel pakt lager uit. De wereldwijde groeiraming van het IMF is zowel voor 2018 als voor 2019 verlaagd, voor beide jaren van 3,9 naar 3,7 procent.

De wereldwijde vraag naar olie zal in de toekomst vooral worden gestuwd door het toenemende gebruik van plastic en andere petrochemische producten. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De vraag naar olie voor brandstof voor transportdoeleinden zal juist afzwakken in de periode tot 2050.

Met name de sterke economische groei in landen als India en China en andere opkomende markten, jaagt de vraag naar olie voor petrochemische producten aan. Het gaat naast plastic voor onder meer flessen en verpakkingsmaterialen dan ook om bijvoorbeeld verzorgingsproducten, bouwmaterialen en andere chemische producten.

Door de opkomst van elektrische auto’s en meer efficiënte verbrandingsmotoren zwakt de vraag naar olie voor bijvoorbeeld benzine en diesel juist af, stelt het IEA.