energiezuinig Archieven | NIFE Energieadvies

Welke subsidies zijn er?

De overheid verstrekt meerdere subsidies om de duurzame energie te stimuleren. Zo kunt u in aanmerking komen voor subsidie als u bijvoorbeeld zonnepanelen heeft of op een andere manier duurzame energie opwekt.

ISDE

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) is een tegemoetkoming voor de aanschaf van biomassaketels, warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels. In 2020 vervalt de ISDE-subsidie voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Ook verandert het subsidiebedrag voor kleine warmtepompen voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen. Lees meer

In juni 2020 heeft Minister Wiebes bekend gemaakt dat er SDE beschikbaar gesteld wordt voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en MKB met een kleinverbruikaansluiting. Lees meer

SDE+(+)

De SDE+ voorjaar 2020 was de laatste openstellingsronde in de huidige vorm. Na de voorjaarsronde wordt de regeling verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie. Subsidie krijgen op bijvoorbeeld zonnepanelen wordt daardoor een stuk lastiger. De eerste SDE++ ronde start 24 november 2020 Lees meer

EIA

EIA (Energie Investeringsaftrek) is een subsidie voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Lees meer

Weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan hier.